Hundipea
 

Tulevikust tulvil linnaruum

Paljassaare tööstusmaastikule kerkib terviklik, kättesaadav ja kliimaneutraalne Hundipea linnaosa.

Ühtse tervikuna loodav keskkond

Tulevane Hundipea kerkib järk-järgult aastakümnete jooksul tervikliku visooni alusel. Lähtume juba tõestatud jätkusuutliku ja kvaliteetse linnaruumi aluspõhimõtetest ning toetume asjakohaste teadusuuringute tulemustele. Loome linnakeskkonna, kus inimesed tunnevad end mõnusalt ja loodus lokkab.

Tänapäevaselt tihe linn

Lähtume kompaktse, nn 15-minuti linna põhimõttest. Veerandtunnine linn hõlmab sidusat avalikku ruumi, jalg- ja rattateede võrgustikku, efektiivset ühistranspordisüsteemi ning ka teenuste, töökohtade, kooli ja lasteaia olemasolu, mis omakorda vähendab sundliikumist. Selline terviklik ja sujuv süsteem tõstab inimeste elukvaliteeti ning aitab kaasa ettevõtete tegevusele ning süsinikuheite vähendamisele.

Kättesaadavus fookuses

Loome linnakeskkonna, kus kõigil on hea toimetada – lastest vanuriteni ning erivajadustega inimestest ratturite ja lapsevankriga liikleva vanemani. Sotsiaalse mitmekesisuse soodustamiseks tuuakse korterite ja äripindade müümisel ja üürimisel turule võimalikult erineva hinna ja planeeringuga lahendusi. See aitab vältida eliitpiirkonna tekkimist.

Kvaliteetne avalik ruum

Hundipea tänavate planeerimisel on tähelepanu keskmes jalakäijad, et anda tänavatele tagasi nende sotsiaalne mõõde. Keskendume avaliku ruumi kujundamisel ja maastikuarhitektuuris läbimõeldud ning päriselt nauditavate rohealade loomisele ning nende mitmekesisusele, et inimeste omavahelist suhtlemist ja õues tegutsemist suurendada, tõstes sellega ka elanike elukvaliteeti.

Kliimateadlikult planeeritud

Rakendame säästlikke looduspõhiseid ja tehnoloogilisi lahendusi nii ala arhitektuuri, avaliku ruumi, rohealade kui ka taristu puhul, eesmärgiga jõuda Hundipeal CO2-neutraalsuseni. Töötame välja lahendusi, kuidas ühtaegu vähendada keskkonnareostust, tõsta ala bioloogilist mitmekesisust ja samal ajal hakkama saada kliimamuutuste mõjudega.

2007

Valmis Paljassaare sadama-ala struktuurplaan

2018

Sündis ala jätkusuutlikkuse visioon

2020

Hakkasime looma tuleviku Hundipea terviklikku visiooni

2020

Alustasime erinevate uuringute ja teadustöödega

2020

Valmis P-Tallinna liikuvusuuring koostöös Siemens Mobility’ga

2021

RAK viis läbi uuringu Põhja-Tallinna huvigruppide kohta

2023

Hakkasime ala järk-järgult avalikkusele avama

2023

Valmis Hundipea linnaosa digitaalne teisik

2024

Kehtestatakse esimese ala detailplaneering

2026

Alustame esimeste ehitustöödega

2045

Umbes siis saab öelda, et Hundipea on päriselt valmis

Asukoht

Tallinna südalinnast vaid mõne kilomeetri kaugusel asuv Paljassaare sadama-ala saab Hundipea kujul uue hingamise.