Loome terviklikult läbimõeldud linnaruumi, mis arvestab lisaks inimese heaolule ka loodusliku keskkonnaga

Hundipea saab olema testplatvorm tänapäevase linnakeskkonna loomiseks. Veel enne, kui kopa maasse lööme, sünnib väga paljude osapoolte koostöös ning teadusuuringute toel ala digitaalne teisik, mis aitab meil Hundipea linnaosa etapiliselt, kuid targalt ja tervikliku visiooni järgi luua.

Tugineme teadusele ja laiapõhjalisele koostööle

Kaasame ala terviklahenduse väljatöötamisse linnaruumi eksperte, teadlasi, iduettevõtteid, linnaelanikke ja linna.

Rakendame ringmajanduse põhimõtteid

Soosime kohalikus tootmises ja inimeste igapäevaelu suunavas disainis ringmajandusele orienteeritud hoiakuid ja käitumist.

Kombineerime looduspõhiseid ning high-tech lahendusi

Rakendame jätkusuutlikke looduspõhiseid ja nutilahendusi nii ala arhitektuuri, avaliku ruumi, rohealade kui ka taristu puhul.

Toetume parimatele teadmistele

Rakendame teiste riikide ja linnaplaneerijate kogemusi, et nii edulugudest kui ka teiste vigadest õppida.

Tsitaat

“Ei, see ei ole maja joonistamine, see ei ole ka planeerimine. See on uue kvaliteedi sünniks baastingimuste loomine.”

Hundipea tervikliku strateegia ja digitaalse teisiku aitab luua Wolfscape.

Rakendame alal lahendusi, mis taastavad ja toetavad liigirikkust ning aitavad luua kliimamuutuste mõjudele vastupidava keskkonna.

ÜRO andmetel tuleb üle maailma 70% süsinikuheitest linnadest. See tähendab, et linnadel oluline roll kliimakriisi leevendamises. Ainuüksi targem planeerimine, efektiivsemate ehitusprotsesside rakendamine, hoolikalt valitud materjalide kasutamine ning säästvate liikumisviiside soodustamine vähendavad linna CO2 õhkupaiskamist märkismisväärselt,  tõstes samaaegselt inimeste ja teiste liikide elukvaliteeti.

Et kohanduda tuleviku vajaduste ja probleemidega, oleme seadnud eesmärgiks luua Hundipea kliimaneutraalsena.

Otsime võimalusi süsinikujalajälje minimeerimiseks kasutades asjakohaste teadusuuringute tulemusi ja rakendades teiste riikide ja omavalitsuste kogemusi. Töötame välja lahendusi, kuidas ühtaegu vähendada keskkonnareostust, tõsta ala bioloogilist mitmekesisust ja samal ajal hakkama saada suurema hulga sademete, üleujutuseohu ja tugevamate tormidega.